Fixturer och verktyg

För att erhålla en hög kvalitetsnivå och få en effektiv produktion krävs ofta olika typer av fixturer eller andra hjälpmedel som konstrueras och tillverkas av vår verktygsavdelning. Här konstruerar och tillverkar vi vi även specialmaskiner samt verktyg för vår egna produktion.

Tillverkningen sker i moderna CNC-maskiner, och våra konstruktörer och verktygsmakare har bred kunskap och lång erfarenhet. Det är även en stor styrka vid eventuella driftsavbrott i produktionen, då vi kan åtgärda problemet snabbt och effektivt.

Vill du veta mer om fixtur- och verktygstillverkning? Kontakta oss!